El combat dels caps

Som a l´any 50 abans de Crist. Tota-la Gàl-lia és ocupadad pels Romans. . . Tota? No! Un llogaret del nord habitat per gals indomables rebutja una i altra vegada ferotgemente l´invasor. La vida doncs no és gens planera per als legionaris romans dels petits campaments de Babaòrum, Aquàrium, Laudànum i Petibònum. . .

Te aconsejamos que leas: